Bughat is Real

Bughat ang tawag sa grabeng kaluya ug kakapoy sa lawas labi na sa mga inahan nga bag-o lang nanganak. Mahimo usab kining masinati sa mga Inahan sa dihang padulong na unta maayo sa sakit pero mabalikan ug kaluya ug ubos na resistensya sa lawas. Kasagaran, labad sa ulo, pamuypoy ug pamaol sa lawas ug hilanat ang mga sintomas sa bughat.

Kasagarang ma-bughat ang mga inahan nga bag-o lang nanganak. Kini tungod sa grabeg kakapoy ug stress sa lawas gikan sa pagpanganak ug wala pay tarung ug taas na pahuway. Usa ka sensitibong proseso ang post-partum nga nagkinahanglan ug extra nga attention. Kung mabughat ka, posibling makasinati ka niining ubang mga sintomas:

  1. Hilanat
  2. Pamuypoy ug pamaol sa lawas
  3. Labad sa ulo
  4. Pagpamugnaw
  5. Dehydration- kakulang sa tubig sa lawas

Unsay tambal niini?

1. Pahuway ug tarung. Ayaw pugsa pagtrabaho ug paglihok aron mubalik ang kusog sa imong lawas.

2. Relax. Ayaw ka stress. Timan-i nga wa ka nag-inusara. Naay dghan nga mga Inahan nga nakasinati sa imong gibati usab.

3. Kaon sa sakto nga oras. Likayi nga ma pasmo. Kaon usab ug sustansyadong pagkaon sama sa mga utanon ug prutas.

4. Ayaw kaulaw ug pangayog tabang sa imong bana ug mga parente sa pagbantay sa imong anak. Ayaw akoa ang tibuok responsibilidad sa pagbantay sa bata.

5. Tumar ug Paracetamol + Caffeine. Ang Paracetamol usa ka fever reducer and pain reliever. Ang caffeine mao ang mupa-abtik sa epekto sa tambal sa atong lawas para sa paspas ng recovery.

Abtik-banat sa Bughat

Ang PARACETAMOL + CAFFEINE (Rexidol Forte) kombinasyon sa Paracetamol ug Caffeine. Abtik-banat pildi dili lang ang bughat, hasta labad sa ulo, pamaol ug hilanat. Kada tableta adunay Paracetamol nga makapaubos ug hilanat ug tambal sa sakit sa lawas ug pamaol. Ang Caffeine makatabang aron paspas mu-epekto ang paracetamol para makabangon dayon ka.

PARACETAMOL + CAFFEINE (Rexidol Forte)

 Abtik-banat pildi dili lang ang bughat, hasta labad sa ulo, pamaol ug hilanat.

PARACETAMOL + CAFFEINE is the generic name of Rexidol Forte.

If symptoms persist consult your doctor.

ASC Reference Code U061P050720RS

Also read

Marel Baluyos
Marel Baluyoshttp://www.sugbo.ph
"Cebu is my always."

Chemical Engineer / Associate Editor | Bantayan Island, Cebu

For advertising inquiries, kindly directly email Sugbo.ph at [email protected].

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Top Stories