Tag: Rexidol Forte

Bughat is Real

Bughat ang tawag sa grabeng kaluya ug kakapoy sa lawas labi na sa mga inahan nga bag-o lang nanganak. Mahimo usab kining masinati sa mga Inahan sa dihang padulong na unta maayo...

Cebu COVID-19 Update

Most Popular