Health and Fitness

Bughat is Real

1rexidol bughat tambal-2

Bughat ang tawag sa grabeng kaluya ug kakapoy sa lawas labi na sa mga inahan nga bag-o lang nanganak. Mahimo usab kining masinati sa mga Inahan sa dihang padulong na unta maayo sa sakit pero mabalikan ug kaluya ug ubos na resistensya sa lawas. Kasagaran, labad sa ulo, pamuypoy ug …

Read More »